RSS

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

ครูประจำกลุ่มสาระ  อ. อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ. คเชนทร์  กองพิลา

คำถามประจำโครงงาน

1.  อียิปต์มีพรมแดนธรรมชาติคือไร

2. ชาวอียิปต์โบราณรวมตัวกันอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอะไร

3. จากการขุดพบทางโบราณคดีและการเปิดปิรามิดเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นอะไร

4. ในฤดูร้อนแม่น้ำไนล์ได้รับน้ำจากหิมะอย่างไร

5. ทำไมชาวอียิปต์โบราณจึงอาศัยแม่น้ำไนล์เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต

วัตถุประสงค์โครงงาน

1. เพื่อศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

2. เพื่อศึกษาความเชื่ออารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

3. เพื่อต้องการทราบเครื่องประดับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

4. เพื่อต้องการทราบที่ตั้งในอดีตและปัจจุบัน-อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

วีธีการดำเนินงาน

1.เลือกหาหัวข้อที่สนใจ

2.หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.สรุปเอาใจความที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

4.เรียบเรียงข้อมูล

5.หารูปภาพและVDOที่เกี่ยวข้อง

6.จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้อง

7.ตรวจสอบและแก้ไขที่ผิด

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

Posted by บน มกราคม 29, 2013 in เรื่ิอง

 
 
dewamp38

This WordPress.com site is the bee's knees

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.